Van de Kerkenraad - december 2017
02 dec 2017

Van de Kerkenraad - december 2017
Visitatie: uitnodiging inloopspreekuur voor gemeenteleden
Graag herinner ik u nog over het inloopspreekuur van de Visitatiecommissie voor Gemeenteleden. U bent op 13 december 2017 tussen 19.00 en 19.30 uur van harte welkom in it Lokaal om uw gedachten over het ‘reilen en zeilen’ van onze Gemeente met de visitatoren te bespreken. De visitatie richt zich op de vragen hoe het gesteld is met het geestelijk leven van de Gemeente, hoe zij gehoor geeft aan haar roeping, en hoe ambten en diensten worden vervuld.
 
Begrotingen 2018
De Kerkenraad heeft de voorlopige begrotingen van de Protestantse Gemeente en de Diaconie voor het jaar 2018 vastgesteld. Vervolgens worden deze aangeboden aan de Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, het RCBB. De definitieve begrotingen worden door de Gemeente vastgesteld op onze financiële Gemeenteavond in 2018.
 
Preekrooster 2018
Het preekrooster 2018 is zo goed als gereed. Het blijft altijd een puzzel, waarbij iedere keer de losse stukjes weer moeten worden gelegd. Soms gaat dat gemakkelijk, maar soms sluiten onze wensen niet altijd aan bij de wensen en mogelijkheden van gastpredikanten. Volgens de eerder gemaakte afspraken kunnen we u weer ca. 40 keer verwelkomen in de Hubertuskerk in Lollum en de Thomaskerk in Waaksens staat ca. 8 keer voor u open. Ook voor de kinderen is er weer maandelijks Kindernevendienst, wat we combineren met gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de dienst.
 
Extra Gemeenteavond op 24 januari 2018
Binnen de Kerkenraad hebben we al een aantal keren gesproken over de urenoverschrijding van ds. Voogd. Een werkgroep bestaande uit een aantal leden van de Kerkenraad heeft zich gebogen over deze situatie. Conclusie hiervan is dat wij bij het samenstellen van de vacature te veel taken hebben gesteld in verhouding met het aantal beschikbare uren. De aanbevelingen die de werkgroep aan de kerkenraad heeft gedaan zijn een discussie over urenuitbreiding en/of taakverlichting. De Kerkenraad is van mening dat, als wij een actieve gemeente willen zijn, we niet zonder urenuitbreiding kunnen, ook al gaat dat ten koste van de algemene (financiële) reserves.
Naast deze urenuitbreiding willen we voor de komende twee jaar duidelijke kaders scheppen voor de werkzaamheden van ds. Voogd, die passen bij de functieomvang. Dat betekent dat we als Gemeente keuzes moeten maken. Met behulp van een actieve aanpak willen we u als Gemeenteleden vragen om hierin een prioritering aan te geven.
 
Hiervoor nodigen wij alle meerderjarige Gemeenteleden uit voor een Gemeenteavond op woensdag 24 januari 2018 om 19.30 uur. Aansluitend aan de Gemeenteavond, die het eerste deel van de avond zal worden gehouden, vieren we in het tweede deel van de avond graag nog met u de Week van het Gebed voor de Eenheid. Zet de datum alvast in uw agenda, een officiële uitnodiging wordt naar u verstuurd.
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel u vrij om contact op te nemen.
terug