Visitatie
22 jan 2018 Visitatie
Op 13 december jl. heeft het Regionaal College voor de Visitatie een bezoek gebracht aan onze Gemeente. De visitatie richtte zich op de vragen hoe het gesteld is met het geestelijk leven van de Gemeente, hoe zij gehoor geeft aan haar roeping, en hoe ambten en diensten worden vervuld.
Van de visitatie is door de visitatoren een verslag opgemaakt.
 
terug