Voortzetting detachering ds. Westra aan Makkum
24 nov 2015 Voortzetting detachering ds. Westra aan Makkum
In juli hebben wij u geïnformeerd over de tijdelijke detachering van ds. Westra aan de Protestantse Gemeente te Makkum e.o. voor 30% van een volledige betrekking. De detacheringsovereenkomst loopt af op 1 december 2015. Inmiddels is vanuit Makkum e.o. het verzoek gekomen om deze overeenkomst te verlengen.
Samen met het College van Kerkrentmeesters, de Kerkenraad en ds. Westra wordt er voor gekozen om de detachering voort te zetten. De Protestantse Gemeente te Makkum e.o. verwacht halverwege 2016 een eigen predikant te benoemen.
De eerder gemaakte afspraken tussen onze Gemeente en ds. Westra over werkverdeling en de verminderde inzet op het pastorale werk blijven van kracht.
terug