Wandeldienst op zondag 12 maart 2023
09 mrt 2023

Wandeldienst op zondag 12 maart 2023
Dit jaar wordt opnieuw de 'wandeldienst' georganiseerd en wel op zondag 12 maart 2023. Deze dienst zal iets anders gaan dan we gewend zijn. Het wordt een interactieve dienst. Ds. Vlamging neemt tijdens de dienst de Gemeente mee in de vragen:
- Wat houdt u momenteel bezig?
- Kunt u dan nog geloven?
- Ervaart u ook dat u op weg bent naar Pasen?

Voor de wandelaars:
Om 10.30 uur wordt u verwacht in 't Lokaal. 
We lezen een gedicht en daarna kunt u in groepjes, al wandelend, de vragen bespreken.
Om 10.55 uur wordt u weer verwacht in de Hubertuskerk, waarna de dienst begint. 
terug