Omtinker gezocht!
30 jan 2021

Omtinker gezocht!
De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens is opzoek naar een omtinker.
Als omtinker zorg je voor de contacten met gemeenteleden in een vaste wijk. Ongeveer eenmaal in het kwartaal komen de omtinkers voor de omtinkersvergadering samen met de pastoraal ouderling en predikant.Op dit moment vinden de contacten i.v.m het coronavirus zoveel mogelijk telefonisch plaats. Ook brengt de omtinker de bloemen rond, die wekelijks vanuit de Gemeente ter bemoediging en/of felicitatie worden aangeboden.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de pastoraal ouderling.
terug